Docchula Community

Docchula Public Board => แนะนำการศึกษาต่อคณะแพทย์จุฬาฯ => Topic started by: pipe64 on January 02, 2009, 05:32:36 pm

Title: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: pipe64 on January 02, 2009, 05:32:36 pm
สวัสดีครับ

         เนื่องจากมีน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวนมาก ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางสโมรสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯได้มีบอร์ด docchula และมีบอร์ดย่อย  "แนะนำการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ"
เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง
         1. วิธีการรับสมัครนิสิตของทางคณะผ่าน กสพท., CPIRD, ODOD, โอลิมปิคชีววิทยา อย่างไรก็ดีประกาศในนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
เนื่องจาก ประกาศที่เป็นทางการ 100% จะต้องมาจาก www.md.chula.ac.th หรือ เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
         2. หลักสูตรตลอด 6 ปีโดยภาพรวมว่านิสิตจะได้เรียนอะไรบ้าง มีจุดแข็งของหลักสูตรอย่างไร โดยคร่าวๆ
         3. เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

         นอกจากนี้เนื้อหาในกระทู้นี้จะรวบรวมจากจากคำถามที่ถูกถามบ่อย เช่น

                 - สอบเข้า ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เน้นอะไรเป็นพิเศษ
                 - แพทย์เรียนหนักมั้ย มีเวลาพักผ่อนกะเค้าบ้างมั้ยเนี่ย
                 - เรียนกัน 6 ปี นานเชียว เค้าเรียนไรกันบ้าง
                 - อยากเลือกเฉพาะทาง ต้องเลือกเลยมั้ย ทำไง

         สำหรับข้อสงสัย คำถามอื่นๆ สามารถตั้งกระทู้ใหม่ หรือโพสไว้ในกระทู้นี้ได้เลยครับแล้วจะมีพี่ๆ นิสิตแพทย์ มาคอยตอบนะครับ


                                                                                                                                        ทีมงาน docchula
Title: Re: [index] FAQs ที่น้องๆและผู้สนใจถาม
Post by: pipe64 on January 02, 2009, 05:33:03 pm
1. การเข้ามาเป็นครอบครัว แพทย์ จุฬา


น้องๆสามารถเข้ามาเป็น นิสิตแพทย์ ได้โดยการสอบ ซึ่งแบ่งเป็น

1. ระบบ กสพท. (Ad กลาง) น้องจะต้องสอบ
    - ความถนัดแพทย์ 30%
    - วิชาสามัญ 70% (วิทยาศาสตร์ 28% คณิตศาสตร์ 14% ภาษาอังกฤษ 14% ภาษาไทย 7% สังคมศึกษา 7%)
      โดยแต่ละวิชาต้องได้เกิน 30 คะแนนจาก 100 คะแนน
    - ONET ต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 60% (ไม่นำมาคิดคะแนน แต่ต้องผ่านเกณฑ์นี้)
    - ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย ไม่จำกัดสายการเรียน

    * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (http://www9.si.mahidol.ac.th/)

2. โครงการโอลิมปิควิชาการ / CPIRD / ODOD น้องจะต้องสอบ
    - GAT 30%
    - PAT 1 (เลข) ครั้งที่ 3 20%
    - PAT 2 (วิทย์) ครั้งที่ 3 40%            
    - ความถนัดทางการแพทย์ (เฉพาะพาร์ทจริยธรรม) 10%
    - ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
    - รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6

    * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ http://acad.md.chula.ac.th/ (http://acad.md.chula.ac.th/)

3. โอลิมปิคชีววิทยา คือ สอวน. สสวท. หรืออะไร ?
    - เป็นนักเรียนที่สอบแข่งขันรอบที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 1 (ชีววิทยา) ในการคัดเลือกของ สสวท.
    - การเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึง 6 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 
4. What is CPIRD & ODOD ?

อ่านเพิ่มเติมที่ http://forum.docchula.com/index.php/topic,6739.0.html นะครับ
Title: Re: [index] FAQs ที่น้องๆและผู้สนใจถาม
Post by: pipe64 on January 02, 2009, 05:33:52 pm
3. วิชาที่เรียนของแต่ละชั้นปี / ลักษณะการเรียน

1. การเรียนคณะแพทย์ ทุกสถาบันจะต้องเรียนทั้งสิ้น 6 ปีนะครับ
    โดยจะแบ่งออกเป็น 2 section ใหญ่ๆ คือ    
    ช่วงชั้น pre clinic ได้แก่ ปี 1 2 และ 3
    ช่วงชั้น clinic ได้แก่ ปี 4 5 และ 6 (น้องจะได้เจอผู้ป่วยในชั้น clinic นะ)

    ซึ่งเมื่อจบมาไม่ว่าที่ไหน จะเป็นแพทย์ที่ดีได้เหมือนกัน แต่ระหว่างการเรียนอาจจะต่างตรงวิชา หรือ วอร์ดที่จะผ่านก่อนหลัง เท่านั้นเอง
    โดยที่พี่จะเล่าต่อไปข้างล่างเป็นของที่จุฬาฯนะครับ

2.คำศัพท์ที่น้องๆมักสงสัยกัน  คือ
    - extern คือ นิสิตชั้นปีที่ 6
    - intern คือ แพทย์ใช้ทุน (หลังจบปี 6 แล้วนั่นเอง)
    - ward คือ ที่ที่ผู้ป่วยพักอยู่ (ผู้ป่วยใน)
    - round คือ การปฏิบัติงานบน ward

3. ปี 1 เรียนอะไรบ้าง
    - ภาษาอังกฤษ เช่น Experimental English 1+2 (อังกฤษมหาวิทยาลัย) English for Medical Professional 1+2 (เนื้อหาจะเกี่ยวกับแพทย์นิดนึง)
    - Physics for Medical Students (จะเรียนฟิสิกส์แค่บางบท โดยเน้นไปที่การประยุกต์เข้ากับเนื้อหาทางการแพทย์)
    - Chemistry for Medical Students (จะเรียนทั้ง gen chem และ organic chem เนื้อหาแอบเยอะพอควร) +Lab
    - Doctor and society (เรื่องเกี่ยวกับแพทย์ทั่วๆไป เช่น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic approach), ประวัติทางการแพทย์
    - Cell Biology for Medical Students (จะเป็นเนื้อหาคล้ายๆกับชีวะ ม.ปลาย แต่ละเอียดลึกขึ้น และเสริมเนื้อหาบางอย่างที่จะใช้ในปีต่อๆไป)
    - วิชาเลือกทั่วไปอีก 18 หน่วยกิต จากหลายหลายหมวด หลากหลายคณะ ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของน้อง

4. ปี 2 เรียนอะไรบ้าง
    - ปีนี้น้องจะเน้นเรียนเกี่ยวกับร่างกายที่ปกติของคนเรา
    - น้องจะได้ผ่ากรอส (เรียนกับอาจารย์ใหญ่)
    - ที่คณะจะเรียนเป็นระบบ block (การเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไปพร้อมๆกัน) เช่น น้องเรียนระบบทางเดินอาหาร
      ก็จะเรียนว่ามันอยู่ที่ไหน (anatomy) ทำงานยังไง (physiology) และเสริมด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ (clinical correlation) เป็นต้น
   -  วิชาอื่นๆ เช่น Metabolism and Nutrition (เมแทบอลิสมและโภชนาการ), Neuroscience (ประสาทศาสตร์) เป็นต้น

5. ปี 3 เรียนอะไรบ้าง
   - ปีนี้เราจะเน้นไปที่ร่างกายที่ผิดปกติ (หลังจากที่เราเรียนร่างกายที่ปกติว่ามันเป็นยังไงในปี 2 ไปแล้ว)
   - วิชาที่เราจะเรียนก็จะมีมากมาย (ก็ปีหน้าจะต้องไปตรวจคนไข้แล้วหนิ) ตัวอย่างเช่น
      Immunology (หลักภูมิคุ้มกันวิทยา), Microbiology and Parasitology, Pathology (หลักพยาธิวิทยา), Pharmacology (หลักเภสัชวิทยา)
   - ปีนี้น้องจะได้ตื่นเต้นกับการเรียนแบบ PBL (Problem based learning) มันคืออะไร ?
     พี่ขออธิบายง่ายๆ ละกัน เช่น จะมีสถานการณ์ให้น้องว่า  ถ้ามีคนไข้มาด้วยอาการอย่างนี้ คิดว่าเค้าเป็นโรคอะไร ควรรักษายังไง
     โดยน้องจะได้หาข้อมูลด้วยตัวเองว่า อาการนั้นสื่อถึงโรคอะไร อาการแทรกซ้อน การรักษา ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องก่อนขึ้นวอร์ดนั่นเอง

6. ชั้น clinic เรียนอะไรบ้าง

    พี่ขออธิบายรวมๆละกันนะครับ
    - น้องจะได้ใช้ stethoscope (หูฟังของหมออ่า) และตรวจคนไข้ตั้งแต่ปี 4 โดยผ่านวอร์ดต่างๆ เช่น สูติ /ศัลย์ /อายุรศาสตร์ /กุมาร เป็นต้น
    - ปี 6 จะต้องผ่านใหม่ทุกวอร์ด รวมถึงออกชุมชนด้วย ซึ่งน้องต้องฝึกจำ dose ยาที่จะใช้ และทำ(ให้ได้)ทุกอย่าง เพราะ จะจบไปเป็นหมอแล้วหนิ
    - ชั้น clinic จะเรียนกันอย่างเมามัน คุ้มค่าหน่วยกิต
      1. เปิดเทอมก่อนคณะอื่น :: ปี 4 จะเปิดเทอมประมาณ ต้นๆ พ.ค. (คณะอื่นเปิด ต้นๆ มิ.ย.) ซึ่งปี 5 เปิดก่อนปี 4 และ ปี 6 เปิดก่อนปี 5
      2.ตอนเช้าและเย็น น้องจะต้องมาราวด์วอร์ด ทุกจันทร์-ศุกร์ บางทีแถมเสาร์ อาทิตย์ด้วย
         ตอนสายๆและบ่ายๆ ไปเรียนบรรยาย ฝึกทำหัตถการ
         ตอนกลางคืน (ถ้าโชคดี) ปี 4 5 อยู่เวรเที่ยงคืน ปี 6 อยู่เวรถึงเช้า ซึ่งวันรุ่นขึ้งก็จะเรียนตามปกติ ไม่เกี่ยวว่าอยู่เวรแล้ววันรุ่งขึ้นหยุดพักผ่อน - -"

    ** รายละเอียดชั้นคลินิคอื่นๆ ลองโพสทิ้งไว้ (ถ้าสงสัย) แล้วจะมีพี่ๆคลินิคมาตอบให้ครับ = =
Title: Re: [FAQs] ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: pipe64 on January 02, 2009, 06:25:19 pm
4. การเลือกเรียนต่อเฉพาะทาง

เมื่อน้องเรียนจบหกปี (แพทยศาสตร์บัณฑิต) น้องจะเป็น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP; General practitioner)
ทำการรักษาได้หลากหลายที่จำเป็น และไม่ซับซ้อนเกินไปนัก
แต่ถ้าใครอยากลงลึกไปอีก ก็จะต้องกลับมาเรียนต่อเฉพาะทาง โดยมักสมัครกันหลังใช้ทุน
(3 ปี สำหรับ กสพท., CPIRD หรือ >3ปี ODOD หรือ < 3 ปี ในบางสาขา, ใช้ทุนสามจังหวัดชายแดนใต้)
ซึ่งรายละเอียดพวกนี้ค่อนข้างละเอียดเกินไป คิดว่าน้องค่อยมาลงลึกกันอีกทีตอนเรียนปีสูงๆ ละกันนะ

* ทั้ง กสพท. / โอลิมปิค / CPIRD / ODOD สามารถเรียนต่อเฉพาะทางได้ครับ

5. การใช้ทุน
http://imd.moph.go.th/work/2551/announce_doclot.pdf   --- พื้นที่ที่จัดสรร
http://imd.moph.go.th/work/2551/lead51.pdf                 ---- ใช้ทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้

6. การผ่อนผันทหารของ นิสิต / นศ. แพทย์

1. ใครที่เรียน รด.ครบ 3 ปีแล้ว ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ให้นำปลด (ได้ใบดำ) เลย
    * ข้อนี้เป็นสิทธิสำหรับชายไทยทุกคนอยู่แล้ว

2. ใครที่เรียน รด.จบปี 1 หรือ 2 ก็ได้ และ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จะได้รับการยกเว้นเหมือนข้อ 1.
    
3. ใครที่ไม่เข้าข้อ 1. หรือ 2. ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยหากจับได้ใบแดง จะต้องเข้ารับการฝึก 8 - 10 สัปดาห์ แล้วก็จะออกมาทำงานตามปกติได้
    
* สิทธิข้อ 2. และ 3. นี้สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วยทุนรัฐบาล (ไม่รวม มหาวิทยาลัยรังสิต) เท่านั้น


* อ้างอิง http://imd.moph.go.th/work/index.php
   http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=43BE175B7CUGUD6QC8F76RUH[WHMMT (http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=43BE175B7CUGUD6QC8F76RUH[WHMMT)

* อ้างอิง พรบ.เกณฑ์ทหาร พุทธศักราช 2497
Title: Re: ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: Topo on January 23, 2009, 11:31:02 pm
อยากทราบว่าเวลาพวกพี่ๆ
ไปตรวจคนไข้หรือเด็ก
คนพวกนี้กลัวพวกพี่ไหมค่ะ
เพราะพวกพี่เป็นมือใหม่  ;D

ก็ต้องมีเทคนิคเล็กน้อยทำราวกับว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ;D

พูดมากไม่ได้ เอาไว้รอน้องๆมาสัมผัสเองแล้วกันนะ ::)
Title: Re: ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: rainy season's lover on April 18, 2009, 04:05:04 pm
;)
    อยากถามว่า Physics for Medical student เนี้ยต้องเตรียมตัวอย่างไร และเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะมีรุ่นพี่คนไหนคอยแนะนำได้บ้าง
วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเรียนที่สุดของปี 1 เลยน้า  :) (ถ้าไม่นับวิชาเลือก)

การเตรียมตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมาก ขอแค่ให้น้องทบทวนฟิสิกส์ ม.ปลาย มาให้ดีก็เพียงพอแล้ว
Title: Re: ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: KiaGz!~ on April 18, 2009, 04:43:07 pm
;)
    อยากถามว่า Physics for Medical student เนี้ยต้องเตรียมตัวอย่างไร และเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะมีรุ่นพี่คนไหนคอยแนะนำได้บ้าง

ลักษณะเนื้อหา
- วิชานี้ 2 หน่วยกิต เรียน 2 ชั่วโมง (จัน 13-15)
- เป็นบรรยายล้วนๆ เรียนฟิสิกส์แบบไม่ใช้ calculus (ประหนึ่งว่าต่อยอดจาก ม.ปลาย นิดเดียว)
- ไม่มีหนังสือประกอบ ต้องอาศัยการฟังในห้องเอา
- ไว้น้องรอดูจาก ฮอนด้า แอคคอร์ด เอาละกัน 55+

จริงหรอฟะ เราเรียนคอร์สเดียวกันป่ะเนี่ย 555+

ฟิสิกส์ตอนเรียนมีแคลคูลัสนะ ตอนสอบก็มีเหอะ (เขียนฮอนด้าแอคคอร์ดมากะมือ) แต่ไม่ยาก ~ ~
Title: Re: ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: 125 66 on April 18, 2009, 07:12:35 pm
ตอนที่พี่ๆเรียนanatomyนี่เรียนกันยังไงเหรอคะ :-* เพราะหนูเคยไปดูท่านอาจารย์ใหญ่มาครั้งนึง :P
รู้สึกว่าแค่เรียนกล้ามเนื้ออย่างเดียวก็มีหลายชั้นและก็เกาะตำแหน่งต่างกันแล้วก็ดูเยอะแล้วอะค่ะ :P ตรงฝ่ามือ ฝ่าเท้านี่พี่ๆรู้จัก+จำได้ทุกมัดเลยเหรอคะ :P เห็นแล้วรู้สึกท้อใจ :-X


ก็อย่างที่น้องว่าแหละครับ
วันแรกที่เรียน ก็กล้ามเนื้อแค่ไม่ถึง 10 มัด
ต่อมามันจะงอกเพิ่มเป็นต้องจำ 19 มัด ให้ได้ใน 1 ชม.

นอกจากกล้ามเนื้อ แล้วยังมี เส้นประสาท เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ อีกนะครับ
ก็ท่องกันไป โยงกันไป

กว่าจะถึงวันนั้น น้องก็ปรับสมองเข้าสู่คณะได้แล้วละมังคับ
Title: Re: ทุกคำถามเกี่ยวกับแพทย์ หาคำตอบได้ที่นี่เลย ^ ^
Post by: Topo on April 18, 2009, 10:00:44 pm
ตอนที่พี่ๆเรียนanatomyนี่เรียนกันยังไงเหรอคะ :-* เพราะหนูเคยไปดูท่านอาจารย์ใหญ่มาครั้งนึง :P
รู้สึกว่าแค่เรียนกล้ามเนื้ออย่างเดียวก็มีหลายชั้นและก็เกาะตำแหน่งต่างกันแล้วก็ดูเยอะแล้วอะค่ะ :P ตรงฝ่ามือ ฝ่าเท้านี่พี่ๆรู้จัก+จำได้ทุกมัดเลยเหรอคะ :P เห็นแล้วรู้สึกท้อใจ :-X

เห็นกันบ่อยๆ ทุกวัน ล้วง แคะ แกะ เกา มากับมือ

เดี๋ยวมันก้จำได้เองแล


กว่าจะถึงวันนั้น น้องก็คงเข้าใจระบบการเรียนการสอนคณะเราตั้งแต่ cell bio แล้วแล
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: 125 66 on June 07, 2009, 09:05:57 am
พี่ค่ะ
คือหนูเห็นระเบียบการคร่าวๆที่จะรับตรงปีนี้
เค้าเขียนว่ารับสมัครวันที่ 1-15 สิงหา 52
นี่คือแน่นอนแล้วใช่มั้ยค่ะ?

เลื่อนหน่อยไม่ได้หรอพี่..
แบบว่าชีวะรอบพิเศษเค้าประกาศผลสอบวันที่ 28 สิงหาอ่ะ
^^"
 :-*

เอ้อ พี่ๆไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับนิสิตใหม่ของคณะครับ
ถ้าอยากติดต่อสอบถามอะไรเกี่ยวกับการรับสมัคร ก็คงต้องติดต่อไปที่ฝ่ายวิชาการของคณะครับ

ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 เวลาราชการ
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: =] on June 07, 2009, 08:43:41 pm
พี่ค่ะ...
แต่ว่าหนูไม่ได้อยู่ กทม อ่ะค่ะ
แล้วหนูจะสอบถามได้จากที่ไหนนอกจากตึกอานันทมหิดลชั้น 4 เวลาราชการ

คือว่าอยากเข้าแพทย์จุฬามากๆ  8)
^^"
รบกวนพี่ๆช่วยตอบด้วยนะค่ะ
ขอบคุนค่ะ
 :-*
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: 125 66 on June 07, 2009, 10:31:37 pm
เมื่อน้องอยากติดต่อราชการ และน้องไม่สามารถไปติดต่อด้วยตัวเองได้ น้องจะติดต่อทางไหนครับ??
ทางโทรศัพท์/เว็บบอร์ด/จดหมาย
พี่แนะนำทางโทรศัพท์นะครับ

แล้วติดต่อราชการควรติดต่อเวลาไหนครับ

เวลาราชการสิครับ
นั่นคือเวลาประมาณ 8.00-16.00

ปัญหาคือเบอร์โทร. ใช่ไหมครับ
งั้นลองค้นหาในอินเตอร์เน็ต/ในสมุดโทรศัพท์ดูดีไหม

พี่ก็เลยเข้าไปที่เว็บของคณะนะ www.md.chula.ac.th
เข้าหน้าภาษาไทย www.md.chula.ac.th/th
แล้วเข้ามาที่ลิงก์ฝ่ายวิชาการ
http://www.md.chula.ac.th/acad/

ลองเข้าไปดูครับ
เว็บราชการส่วนมาก จะเขียนช่องทางการติดต่อเอาไว้ข้างในแล้วครับ
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: =] on June 07, 2009, 10:46:06 pm
ขอบคุณมากนะค่ะ
 :)
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: NattieZ on June 28, 2009, 10:09:47 pm
พยายามเข้านะ

ปีนี้รับตรงเร็วมากอ่า อิจฉา :)
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: ~ราชาอุนจิร่า@!!! on June 28, 2009, 10:12:52 pm
ถ้าน้องๆติดแล้ว ก็จะมีเวลาลั่นล้านาน

พยายามเข้านะครับ รุ่น 66
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: Topo on December 15, 2009, 09:32:02 pm
คือตอนนี้ว่างมากเลย ครับอยากให้รุ่นพี่ ช่วยแนะนำ Text อ่านขำๆ (???)สำหรับ ปี 1 และ ปี 2 หน่อยสิครับ ว่าควรอ่านอะไรก่อน-หลัง

ใช้ชีวิตม.ปลายให้คุ้มค่าดีกว่าน้อง
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: aralejung on January 14, 2010, 04:36:00 pm
เห็นด้วยกับ Topo! ใช้ ม.ปลายให้คุ้ม!!
เข้ามาแล้วจะมีชีวิตวัยรุ่นไม่กี่ปีนะน้อง!

อ่านหนังสือเนี่ย...
มาเรียนแล้วค่อยอ่าน เพราะยังไงๆก่อนสอบก็ต้องอ่านอีกรอบอยู่ดี !
(เกี่ยวมะนะ?)

นับถือความตั้งใจดีของน้อง... :-*
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: 125 66 on January 14, 2010, 06:57:55 pm
คือตอนนี้ว่างมากเลย ครับอยากให้รุ่นพี่ ช่วยแนะนำ Text อ่านขำๆ (???)สำหรับ ปี 1 และ ปี 2 หน่อยสิครับ ว่าควรอ่านอะไรก่อน-หลัง

ลองไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมไหมครับ เช่น ไปค่ายต่างๆ ไปจัดกิจกรรมให้น้องๆรร.สอนคนตาบอด ฯลฯ
หรือไม่ก็สมัครค่ายของคณะต่างๆดู จะได้รู้ว่าเรียนมหาลัยแต่ละคณะ เ็ป็นยังไง
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: Tiploidy on January 15, 2010, 09:24:20 pm
อ่านขำๆ>>> Biology ของ  Campbell
อ่านแล้วขำสุดๆ>>> Atlas of Human Anatomy ของ Netter
อ่านแล้วขำจนไม่รู้จะขำยังไง>>> Principle of Internal Medicine ของ Harrison

เชิญทัศนา   ;D ;D ;D


แต่ถ้าเห็นแล้วอ่านไม่ลง ก็ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มค่าก่อนก็ได้ค่ะ  :D :D
Title: Re: ครอบครัว แพทย์ จุฬาฯ
Post by: Natavuth on January 15, 2010, 11:11:16 pm
พี่ๆคระ
กสพท. 4 อันดับอ่ะ
หนูเลือก แพทย์จุฬา อันดับ1 ง่ะ

-*-หวั่นๆเหมือนกัน แต่จะไม่ยอมแพ้ สู้ๆๆๆๆๆๆ
เพื่อแพทย์ที่ใฝ่ฝัน และจุฬาที่ฝันใฝ่ 55+(ให้กำลังใจตัวเอง คริ) ::)

สู้เค้าเด็กๆ
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: The_Witcher on February 07, 2010, 11:35:32 pm
??? คือผมอยากทราบว่าการตัดเกรดอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์(เคยได้ยินว่าอิงกลุ่ม แต่ก็แสดงว่าคนลำดับท้ายๆต้องโดนรีไทร์ตั้งแต่ปี 1 - 6เหรอครับ?)และการตัดเกรดทำอย่างไร  ช่วยทำให้ผมกระจ่างทีครับ  :-*
ส่วนใหญ่จะอิงกลุ่มกึ่งอิงเกณฑ์นะครับ
คือมีเกณฑ์ที่จะได้Fถ้าใครต่ำกว่าก็ได้ไป
นอกนั้นคนที่ไม่ได้Fตัดอิงกลุ่มไป
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: pipe64 on February 07, 2010, 11:43:37 pm
::) อ้อ  เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ  คือผมไม่รุ้เลยว่าอิงกลุ่มต้องกี่ % ของทั้งหมดอะไรยังไงถึงได้เกรดอะไร  พี่พอจะทราบไหมครับ

1. ที่คณะตัดอิงกลุ่มครับซึ่งดู curve เป็นรายวิชาไป ส่วนถ้าต่ำกว่าบางเกณฑ์จะ F ครับ
    เกณฑ์พวกนี้ นิสิตไม่รู้นะครับว่าคะแนนเท่าไร A B+ B ส่วนใหญ่กะๆ กันเอาครับ

2. รีไทร์นั้นเป็นระเบียบของจุฬาฯ เลยครับว่า ถ้า GPAX น้อยกว่า 1.5 ครั้งที่สองจะโดนไทร์ครับ
    (GPAX = เกรดเฉลี่ยสะสม)
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: อยากรู้ on February 07, 2010, 11:46:14 pm
ขอบคุณมากครับ ไม่อยากรู้มากกว่านี้แล้ว  :P พยายามทำเกรดให้มากเท่าที่จะทำได้ก็พอ อิอิ :D
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: cpird on February 16, 2010, 11:08:49 pm
คือผมเพิ่งได้ กำหนดการ ว่าต้องทำอะไรบ้าง   แล้วก็อ่านเจอว่า มีการประเมินพื้นฐานนิสิตแรกเข้า และ มีการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ด้วย  :o จะถามพี่ๆ ว่า พี่พอจะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ไหมครับ
Title: Re: **** รู้จักกับแพทย์จุฬา (การสอบเข้า, หลักสูตรตลอด 6 ปี)
Post by: pipe64 on February 16, 2010, 11:33:01 pm
คือผมเพิ่งได้ กำหนดการ ว่าต้องทำอะไรบ้าง   แล้วก็อ่านเจอว่า มีการประเมินพื้นฐานนิสิตแรกเข้า และ มีการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ด้วย  :o จะถามพี่ๆ ว่า พี่พอจะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ไหมครับ

การประเมินนี้ทางจุฬาฯ บังคับให้นิสิตใหม่ทุกคนต้องสอบ เพื่อทางจุฬาฯ จะได้ทราบถึงพื้นฐานได้  ::)
โดยจะสอบ ภาษาอังกฤษ ด้วย CU-TEP, ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะประกาศผลการสอบให้ทราบภายหลัง (ไม่เสียค่าทดสอบแต่อย่างใด)

โอกาสดีๆ สอบซียูเท็พ ฟรีๆ  ;D
Title: Re: **กระทู้แนะนำ** แพทย์จุฬา เป็น ไงหนอ ? (วิธีการรับนิสิต, หลักสูตร, etc)
Post by: cpird on February 16, 2010, 11:50:18 pm
คือผมเพิ่งได้ กำหนดการ ว่าต้องทำอะไรบ้าง   แล้วก็อ่านเจอว่า มีการประเมินพื้นฐานนิสิตแรกเข้า และ มีการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ด้วย  :o จะถามพี่ๆ ว่า พี่พอจะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ไหมครับ

การประเมินนี้ทางจุฬาฯ บังคับให้นิสิตใหม่ทุกคนต้องสอบ เพื่อทางจุฬาฯ จะได้ทราบถึงพื้นฐานได้  ::)
โดยจะสอบ ภาษาอังกฤษ ด้วย CU-TEP, ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะประกาศผลการสอบให้ทราบภายหลัง (ไม่เสียค่าทดสอบแต่อย่างใด)

โอกาสดีๆ สอบซียูเท็พ ฟรีๆ  ;D
:P ผมเคยสอบ CU-TEP แล้วครับตอน ม.5 ครับ (ตกการฟัง - -)  แต่ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ ไม่เคยครับ    แล้วประเมินนี่ มีผลอะไรต่อการเข้าศึกษามั้ยครับ  ประมาณว่าถ้าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ต้องมีการซ่อมเหรอครับ หรือว่าอย่างไรครับ
Title: Re: **กระทู้แนะนำ** แพทย์จุฬา เป็น ไงหนอ ? (วิธีการรับนิสิต, หลักสูตร, etc)
Post by: antoinetty* on February 16, 2010, 11:56:57 pm
แล้วประเมินนี่ มีผลอะไรต่อการเข้าศึกษามั้ยครับ  ประมาณว่าถ้าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ต้องมีการซ่อมเหรอครับ หรือว่าอย่างไรครับ

ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาครับ : D
Title: Re: **กระทู้แนะนำ** แพทย์จุฬา เป็น ไงหนอ ? (วิธีการรับนิสิต, หลักสูตร, etc)
Post by: cpird on February 19, 2010, 09:11:07 pm
ขอบคุณครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: [~PRiM~] on May 24, 2010, 02:32:18 pm
Quote
2.คำศัพท์ที่น้องๆมักสงสัยกัน คือ
    - extern คือ นิสิตชั้นปีที่ 6
    - intern คือ แพทย์ใช้ทุน (หลังจบปี 6 แล้วนั่นเอง)
    - ward คือ ที่ที่ผู้ป่วยพักอยู่ (ผู้ป่วยใน)
    - round คือ การปฏิบัติงานบน ward

ถ้างั้น แพทย์ที่จบ ปี 6 แล้วต่อสาขาเฉพาะทางก็เรียก  intern  หรอคะ ???
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: NUTTAWAT on May 24, 2010, 06:23:19 pm
ช่วยแจ้งกำหนดการ และคุณสมบัติ ผุ้สมัครปี54 ด้วยนะครับ

ขอความกรุณาครับ

เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับปี54ครับ

โดพเฉพาะ กสพท. และ แอดมิดชั่นครับ
คือผมแผนการเรียนศิลป์ครับ

ถึงแม้ว่าไม่ติดก็ไม่เสียใจ
แค่ได้นั่งสอบก็ยังดี
ขอให้ใกล้ชิดที่สุด
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: IPPUsama on May 24, 2010, 07:53:52 pm
Quote
2.คำศัพท์ที่น้องๆมักสงสัยกัน คือ
    - extern คือ นิสิตชั้นปีที่ 6
    - intern คือ แพทย์ใช้ทุน (หลังจบปี 6 แล้วนั่นเอง)
    - ward คือ ที่ที่ผู้ป่วยพักอยู่ (ผู้ป่วยใน)
    - round คือ การปฏิบัติงานบน ward

ถ้างั้น แพทย์ที่จบ ปี 6 แล้วต่อสาขาเฉพาะทางก็เรียก  intern  หรอคะ ???
ไม่ใช่ครับ
แพทย์ปี 6 เรียก extern
ช่วงที่ใช้ทุน 3 ปี (พี่ไม่รู้ว่าของน้องยัง 3 รึป่าวนะ) เรียก intern
ช่วงที่ต่อเฉพาะทางเรียก resident ครับ
ถ้าจบ resident แล้วยังอยากเรียนต่ออีกก็จะเรียก fellow ครับ  ::)
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: KiaGz!~ on May 24, 2010, 08:16:30 pm
ช่วยแจ้งกำหนดการ และคุณสมบัติ ผุ้สมัครปี54 ด้วยนะครับ

ขอความกรุณาครับ

เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับปี54ครับ

โดพเฉพาะ กสพท. และ แอดมิดชั่นครับ
คือผมแผนการเรียนศิลป์ครับ

ถึงแม้ว่าไม่ติดก็ไม่เสียใจ
แค่ได้นั่งสอบก็ยังดี
ขอให้ใกล้ชิดที่สุด

กสพท. : http://www9.si.mahidol.ac.th/
CPIRD ODOD : http://acad.md.chula.ac.th/index.html

ตอนนี้กำหนดการณ์ปี 54 ยังไม่ออกครับ คงต้องรออีกสักหน่อย
ไปอ่านเล่นของปี 53 ก่อนก็ได้นะ คงไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนัก ^^
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: [~PRiM~] on May 24, 2010, 08:44:38 pm
Quote
ไม่ใช่ครับ
แพทย์ปี 6 เรียก extern
ช่วงที่ใช้ทุน 3 ปี (พี่ไม่รู้ว่าของน้องยัง 3 รึป่าวนะ) เรียก intern
ช่วงที่ต่อเฉพาะทางเรียก resident ครับ
ถ้าจบ resident แล้วยังอยากเรียนต่ออีกก็จะเรียก fellow ครับ  ::)


ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะ ^^
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: Anakin~ on May 25, 2010, 05:35:04 am
มีกำหนดอายุคนเรียนแพทย์มั๊ยครับ

พอดีผมเรียนจบแล้ว(อายุ25ครับ) อยากมาเรียนแพทย์น่ะครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: KiaGz!~ on May 25, 2010, 08:11:54 pm
มีกำหนดอายุคนเรียนแพทย์มั๊ยครับ

พอดีผมเรียนจบแล้ว(อายุ25ครับ) อยากมาเรียนแพทย์น่ะครับ
เรียนได้ครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: Sinful Darkness on May 25, 2010, 09:13:02 pm
มีกำหนดอายุคนเรียนแพทย์มั๊ยครับ

พอดีผมเรียนจบแล้ว(อายุ25ครับ) อยากมาเรียนแพทย์น่ะครับ

แค่ 25 เองครับ

เรามีมากก่านั้น   ;)
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: nuttawat on May 26, 2010, 08:06:59 pm
ขอบคุณครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: eiei on May 30, 2010, 08:59:25 pm
คือ ผมสงสัยว่า โควต้า โอลิมปิก ปีนี้ จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับหรือไม่น่ะครับ

นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ปีนี้) จะมีการคัดเลือก 25 คนแรก ไปแข่งระดับชาติปีหน้า ซึ่งในปีนี้ ไม่ได้มีการจัดค่าย สสวท

แปลว่า เด็กนักเรียน ในกลุ่มนี้ ก็ไม่มีสิทธิ์ สอบโควต้าโอลิมปิก เพราะว่าไม่ได้เข้ารับการอบรม ของ สสวท ใช่ไหมครับ ผมเข้าใจถูกไหมเอ่ย

อยากให้นำรายละเอียดในส่วนนี้ ไปพิจารณาด้วยครับ  :) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: อยากเรียนจัง on July 04, 2010, 01:40:10 am
อยากทราบว่า ถ้าตอนนี้กำลังเรียนปี 4อยู่ รับปริญญาปีหน้า สามารถเข้าสอบโครงการ กสพท.ปีนี้ได้มั้ยครับ เพราะว่าไปอ่านคุณสมบัติของปีที่แล้ว

มา ข้อ 2.3 "ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล"  อ่าวแล้วใจแป้วเลย T__T ไม่อยากรอ 1 ปีเพื่อมาสอบอ่าครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: pipe64 on July 04, 2010, 09:00:40 am
อยากทราบว่า ถ้าตอนนี้กำลังเรียนปี 4อยู่ รับปริญญาปีหน้า สามารถเข้าสอบโครงการ กสพท.ปีนี้ได้มั้ยครับ เพราะว่าไปอ่านคุณสมบัติของปีที่แล้ว

มา ข้อ 2.3 "ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล"  อ่าวแล้วใจแป้วเลย T__T ไม่อยากรอ 1 ปีเพื่อมาสอบอ่าครับ

ถ้ากำหนดการปีนี้ (สำหรับปีการศึกษา 2554) ยังคงมีระบุเหมือนปีที่แล้วไว้
คงไม่ได้ป่ะ เพราะ ขณะสมัครจะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 อยู่อ่ะ    ::)

ระหว่างนั้น 1 ปีลองหาไรทำดูจิ เปิดประสบการณ์ให้ชีวิตอะไรงี้

;)


Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: อยากเรียนจัง on July 04, 2010, 05:43:31 pm
อยากทราบว่า ถ้าตอนนี้กำลังเรียนปี 4อยู่ รับปริญญาปีหน้า สามารถเข้าสอบโครงการ กสพท.ปีนี้ได้มั้ยครับ เพราะว่าไปอ่านคุณสมบัติของปีที่แล้ว

มา ข้อ 2.3 "ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล"  อ่าวแล้วใจแป้วเลย T__T ไม่อยากรอ 1 ปีเพื่อมาสอบอ่าครับ

ถ้ากำหนดการปีนี้ (สำหรับปีการศึกษา 2554) ยังคงมีระบุเหมือนปีที่แล้วไว้
คงไม่ได้ป่ะ เพราะ ขณะสมัครจะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 อยู่อ่ะ    ::)

ระหว่างนั้น 1 ปีลองหาไรทำดูจิ เปิดประสบการณ์ให้ชีวิตอะไรงี้

;)
แค่นี้ก้อแก่จะแย่แล้ว  :P
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: เน๊ต on March 30, 2011, 04:54:52 pm
พี่คร๊หนูอยากเรียนหมอ มั่กมากกกกเลยคร๊
หนูอยากรุ้ว่าต้องเก่งวิชารัยคร๊

หนูจะได้เตรียมตัวทัน เพราะปีนี้หนูอยุ่ม.3
อ่ะคร๊ อังกฤษไม่เก่งเลย

ควรทำอย่างไรดีคร๊ ?????
Title: อยากเรียนหมอแต่ไม่เก่งอังกฤษ
Post by: ณัฐมล แสงเผื่อน on April 08, 2011, 03:01:15 pm
แล้วถ้าอยากเรียนหมอ

แต่ไม่เก่งอังกฤษสามารถเรียนได้ไหมคะ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: Ladiiz* on April 08, 2011, 04:49:15 pm
ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้นะ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: Namakung on April 10, 2011, 12:05:09 pm
แล้วถ้าอยากเรียนหมอ

แต่ไม่เก่งอังกฤษสามารถเรียนได้ไหมคะ

อังกฤษที่เรียนจะเรียนแค่ปี1ปีเีดียวเท่านั้นแหละครับ คือไม่เก่งก็เรียนได้ แต่ว่าก็ควรจะฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆไว้ก็ดีนะครับ
เพราะว่าหนังสือเรียนปีสูงๆจะมีแต่ภาษาอังกฤษนะเอ้อ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: PkMn Trainer Chuck on April 10, 2011, 05:45:32 pm
แล้วถ้าอยากเรียนหมอ

แต่ไม่เก่งอังกฤษสามารถเรียนได้ไหมคะ

อืม...จะตอบให้ในฐานะเรียนปีห้าอยู่แล้วกันละนะครับ
ไม่เป็นไรครับ แค่ว่าจะโดนประณามตอนพรีเซนท์งานว่าไอนี่ใช้ภาษาอังกฤษผิด เขียนผิดไวยากรณ์บนสไลด์ อ่านรายงานภาษาอังกฤษผิด
คนประณามและล้อเลียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ที่จะนั่งฮาแล้วก็เพื่อนๆ ที่จะล้อๆ กันอ่ะครับ
อยากเก่งอังกฤษขึ้นมาบ้างรึยังครับ
อยากเก่งก็พยายามทบทวนบ้างอะไรบ้างาศัพท์แพทย์มาอ่าน ภามผู้รู้ถ้าอ่านไ่ม่ออกตอนเรียนอยู่
ตอนยังไม่ได้เรียนอยู่ก็ทบทวนเยอะๆ แล้วกันน่ะครับ
โชคดีนะครับ

(ปล. เค้าเรียกว่า Tough Love นะครับจำไว้นะครับ :) )
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: เน๊ต on April 11, 2011, 05:27:00 pm
พี่คร๊ หนูอยากเรียนหมอ ต้อง
เก่งวิชาอะรัยบ้างคร๊
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: เน๊ต on April 11, 2011, 05:30:21 pm
พี่คร๊หนูอยากเรียนหมอ มั่กมากกกกเลยคร๊
หนูอยากรุ้ว่าต้องเก่งวิชารัยคร๊

หนูจะได้เตรียมตัวทัน เพราะปีนี้หนูอยุ่ม.3
อ่ะคร๊ อังกฤษไม่เก่งเลย

ควรทำอย่างไรดีคร๊ ?????
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: จาว on August 16, 2011, 06:16:53 pm
พี่ๆคณะแพทย์ปีนี้รุ่นที่เท่าไรแล้วคะ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: vichy on August 24, 2011, 10:05:34 pm
พี่ๆคณะแพทย์ปีนี้รุ่นที่เท่าไรแล้วคะ


รุ่นที่ 67 ครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: ืnok on September 08, 2012, 07:51:31 pm
 ???วันนี้แปลกค่ะหนูฝันว่าพวกรุ่นพี่แพทย์จุฬารับน้องหนูอยู่แปลกมากกก(แบบมีกิจกรรมอยู่)
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: สุทธิดา on December 02, 2012, 05:04:14 pm
พี่ค่ะ  ค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอมแพงมั้ยค่ะ แล้วมีกิจกรรมเยอะมั้ยคือ   จะได้เตรียมตัวถูก   แล้วก่อนสอบเข้าคณะเนี่ยะหนูจะต้องเตรียมตัวยังงัยบ้างค่ะเพราะหนูกลัวสอบเข้าไม่ได้อ่ะคะ ???
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: pipe64 on December 03, 2012, 12:31:52 am
ค่าเทอมตอนนี้ 18000 บาท

กิจกรรมในคณะปีนึงมีแทบทุกเดือน ถ้าสำหรับน้องใหม่จะมีช่วง 1-2 เดือนแรกที่เข้ามา

เรื่องเตรียมตัว น่าจะเป็นการตั้งใจเรียน ทำโจทย์ แล้วก็เช็กดูว่าคะแนนที่ได้ มากกว่า คะแนนต่ำสุดจากสถิติหรือยังครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: pepp on March 16, 2013, 09:52:55 pm
ถามพี่ๆหน่อยครับ
คือผมเรียนสายศิลป์มา
เเล้วถ้าจะเรียนหมออ่ะครับ
ผมต้องดูวิชาอะไรเจาะจงเพิ่มครับ
1.เลข
2.ชีวะ
เเล้วพวกเคมีฟิสิกนี่ต้องรุ้ลึกไหมอ่ะครับหรือเเค่คร่าวๆพอ
คือผมจะได้หาหนังสืออ่านถูกอ่ะครับ
เเล้วเลขนี้ต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรอครับหรือเฉพาะเรื่องๆเช่นเเคลคูลัส เป็นต้น

รบกวนเเนะนำหน่อยครับ
คือผมไม่อยากเหวี่ยงเเห
ถ้าเป้นไปได้ขอเฉพาะรายเรื่องที่ใช้เรียนเลยครับ
แบบ 1.เเคลคูลัส2.สถิต
เอาเป็นเรื่องๆเลยอ่ะครับผมจะได้ฟิตถูกเรื่อง
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: lจ้าxญิงทoผ้า on March 21, 2013, 04:22:47 pm
ถามพี่ๆหน่อยครับ
คือผมเรียนสายศิลป์มา
เเล้วถ้าจะเรียนหมออ่ะครับ
ผมต้องดูวิชาอะไรเจาะจงเพิ่มครับ
1.เลข
2.ชีวะ
เเล้วพวกเคมีฟิสิกนี่ต้องรุ้ลึกไหมอ่ะครับหรือเเค่คร่าวๆพอ
คือผมจะได้หาหนังสืออ่านถูกอ่ะครับ
เเล้วเลขนี้ต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรอครับหรือเฉพาะเรื่องๆเช่นเเคลคูลัส เป็นต้น

รบกวนเเนะนำหน่อยครับ
คือผมไม่อยากเหวี่ยงเเห
ถ้าเป้นไปได้ขอเฉพาะรายเรื่องที่ใช้เรียนเลยครับ
แบบ 1.เเคลคูลัส2.สถิต
เอาเป็นเรื่องๆเลยอ่ะครับผมจะได้ฟิตถูกเรื่อง

หลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยมันไม่เหมือนกัน บางที่ต้องเรียนแคลคูลัส อย่างจุฬาไม่ต้องเรียน

อย่างแรกที่น้องต้องทำคือ อ่านหนังสือและสอบเข้าก่อนนะจ๊ะ แล้วค่อยไปดูหลักสูตรเอาว่าเรียนอะไรบ้าง

คณิต เคมี ฟิสิกส์ของมหาลัยกับมัธยมมันคนล่ะเรื่องเลย
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: สิปปภาส เชียงพัน on August 12, 2013, 05:45:43 am
เด็กอายุ13ปีต้องเตรียมตัวอย่างไร ปลูกฝังความโอบอ้อมอารี เรียนเลข อื่นฯ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: idol on August 14, 2013, 08:56:55 pm
ถ้าไปทุนเเลกเปลี่ยนแล้วไม่ได้ซ้ำชั้นจะเข้าคณะแพทย์ได้มั้ยค่ะ?
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: anan Thongphila on October 09, 2013, 12:02:17 pm
ขอโทษนะครับผมขอสอบถามหน่อยเกี่ยวกับการเข้าเรียนแพทย์ พอดีตอนนี้ผมกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ฯมีโอกาสได้ฝึกงานในด้านทางการแพทย์เกิดรู้สึกว่าอยากจะเรียนแพทย์ จึงอยากสอบถามเกี่ยวกับการเรียนว่า ผมสามารถสมัครเรียนได้ไม ต้องสมัครยังไงรอบไหนโครงการอะไร รบกวนให้คำแนะนำด้วยครับ facebook-mail:anan_8945@hotmail.com
ขอบคุณครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: pipe64 on October 09, 2013, 08:15:17 pm
กสพท เท่านั้นครับ

Www9.si.mahidol.ac.th ครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: MMk on November 16, 2013, 06:29:09 pm
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศน่ะครับ
1.มีทางเลือกในการใช้ทุนเหมือนกับกสพท. หรือว่าบังคับใช้ทุนครบ3ปีเท่านั้นครับ
2.การใช้ทุนนั้นทําที่รพ.ภูมิพล หรือต้องจับฉลากอย่างกสพท.ครับ
3.การเรียนต่อเฉพาะทางทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ทางคณะและมหาลัยจะมีทุนให้ไหมครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายให้คลายสงสัยทีครับ เพราะข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทหารอากาศนี้หายาก
ขอบคุณครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: Phrawnapha on April 20, 2016, 05:25:07 pm
ค่าใช้จ่ายในการเรียนแพทย์จุฬาฯต้องเสียค่าอะไรบ้างคะ ต้องจ่ายเท่าไร
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: KANP on May 26, 2016, 01:28:53 pm
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศน่ะครับ
1.มีทางเลือกในการใช้ทุนเหมือนกับกสพท. หรือว่าบังคับใช้ทุนครบ3ปีเท่านั้นครับ
2.การใช้ทุนนั้นทําที่รพ.ภูมิพล หรือต้องจับฉลากอย่างกสพท.ครับ
3.การเรียนต่อเฉพาะทางทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ทางคณะและมหาลัยจะมีทุนให้ไหมครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายให้คลายสงสัยทีครับ เพราะข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทหารอากาศนี้หายาก
ขอบคุณครับ

อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันครับ ไม่เคยมีใครตอบเรื่องนี้เลย หรือคนที่เข้ามาตอบไม่ใช่โครงการ ทอ หรอครับ อยากให้อาจารย์มาตอบบ้างก็ได้ครับ เห็นมีอาจารย์มาตอบอยู่นะ ผมขอแค่ข้อ2ข้อเดียวเท่านั้นแหละครับ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: chanya on April 18, 2017, 11:33:53 am
ถ้าเรามีโรคประจำตัวเราจะเรียนได้ไมค่ะ
Title: Re: ** วิธีรับนิสิตใหม่ของคณะแพทย์ จุฬาฯ ** + การเรียนตลอด 6 ปี + FAQs
Post by: atmaspirit on October 18, 2020, 11:40:51 pm
test