Docchula Community

สำนักงานนิสิตสัมพันธ์เปิดอบรมการนำเสนอในที่สาธารณะภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นิสิต

MDดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้ และส่งใบสมัครที่ประสิทธิ์ รอดพันธุ์(พี่เอก) งานแนะแนวและจัดหางาน สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ อาคารจุลจักรพงษ์ชั้น 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.  
http://www.sa.chula.ac.th/news/img/791.doc


Offline DanTrolene~*

  • สมาชิกอัครอมตะอภิมหาบรมดุษฎีกิตติมศักดิ์ทั่วหล้าประจักษ์ทุกแห่งหนสาธุชนเลื่องลือนามระ
  • *
  • 4671
  • 123