Docchula Community

เรื่องCPRID ภูมิลำเนา

Ramita

เรื่องCPRID ภูมิลำเนา
« on: April 21, 2017, 09:07:19 pm »
ตัวเราไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาในจังหวัดที่ร่วมCPRIDค่ะ [คือยังอยู่จังหวัดอื่น] แต่ เรียนในชลมาตั้งแต่ป.3 เวลามีเรื่องเอกสารในเขตจะใช้ของพ่อตลอดค่ะเพราะของพ่ออยู่ชล แล้วทีนี้จะมีสิทธิ์เข้า CPRID ไหมคะ :'( :'(

Offline Baros™ 『バーロス』

  • Baros™
  • *
  • 10623
  • 122
  • Baros™
Re: เรื่องCPRID ภูมิลำเนา
« Reply #1 on: November 02, 2017, 10:40:48 am »
รบกวนติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ
A book, tightly shut, is but a block of paper.