Docchula Community

ย้ายแล้ว: คริสติน่า อากีล่าร์ สมัยก่อนดังมากๆ เลยเหรอคะ

Offline -ChApToN-

  • *****
  • 325
  • 20
  • ( ゚д゚)! Raffinato!
    • -ChApToN-
เพื่อชื่อเสียงของทางคณะ และสโมสรนิสิตฯ
ขออนุญาตย้ายกระทู้ไปอยู่ในส่วนของผู้ดูแลให้พิจารณาก่อนนะครับ

ทางเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งจริงๆครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้าใจครับ

Mega projects in process
Twitter : Follow me @chapton