Docchula Community

มีคำถามเกี่ยวกับวิชาชีวะค่ะ

loogged

1.ไข้หวัดนกที่ทำให้คนเสียชีวิตหลายคนในฮ่องกงเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
-----------------------------------------------
2.ลำดับเบสของ DNA เส้นหนึ่งเป็นดังนี้
3' TAC AAG TAC TTG TTT ATT ATC 5' เมื่อสังเคราะห์โปรตีน จะได้
5' AUG UUC AUG AAC AAA UAA UAG  3' กรดอมิโนที่ควบคุมโดย DNA เส้นนี้จะมีจำนวน 3 เส้นใช่เปล่าค่ะ เพราะเริ่มนับตั้งแต่ AUG แล้วไปสิ้นสุดที่ UAA
-----------------------------
3.variation มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ