Docchula Community

ปีก่อนที่ผ่านๆมา มีผู้ที่ไม่ผ่าน สอบสัมภาษณ์ หรือตรวจร่างกายปีละสักกี่ราย

1

คือตก สัมภาษณ์หรือตรวจร่างกายเยอะไหม แล้วเพราะอะไรกันบ้างครับ