Docchula Community

แถลงการณ์ที่ประชุมคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Offline 48

  • *****
  • 3324
  • 638
แถลงการณ์ที่ประชุมคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกินกว่าเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติต่อประชาชนที่สังคมไม่พึงยอมรับ เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างบรรทัดฐานการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมแทนที่จะใช้หลักสันติวิธีและแนวทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

                คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.   ให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง หรือยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าโดยทันที
๒.   ให้รัฐบาลดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียอย่างเต็มที่และเสมอภาค
๓.   ให้รัฐบาลและรัฐสภาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
๔.   ให้ตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระมาดำเนินการสอบสวนเพื่อนำผู้รับผิดชอบหรือสั่งการให้ใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ดังกล่าวมารับผิดโดยเร็ว
๕.   ให้สื่อมวลชนติดตามและรายงานสถานการณ์ทางการเมืองตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด และร่วมกับประชาสังคมในการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน อีกทั้งหาวิธีคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีต่อไป

                ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ และพนักงานของรัฐร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตและต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นครั้งนี้

คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘   ตุลาคม  ๒๕๕๑
การหัดคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ แล้วยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตนเอง (ไม่ใช่คอยแต่จะคร่ำครวญ)
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง "ภูมิต้านทานชีวิต" เอาไว้รับมือกับความผิดหวังที่จะเข้ามาในอนาคต
เพื่อที่น้องจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง และสามารถเป็นที่พักพิงให้กับ "น้องรุ่นต่อๆ ไป" ได้