Docchula Community

Docchula Public Board => แนะนำการศึกษาต่อคณะแพทย์จุฬาฯ => Topic started by: Ramita on April 21, 2017, 09:07:19 pm

Title: เรื่องCPRID ภูมิลำเนา
Post by: Ramita on April 21, 2017, 09:07:19 pm
ตัวเราไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาในจังหวัดที่ร่วมCPRIDค่ะ [คือยังอยู่จังหวัดอื่น] แต่ เรียนในชลมาตั้งแต่ป.3 เวลามีเรื่องเอกสารในเขตจะใช้ของพ่อตลอดค่ะเพราะของพ่ออยู่ชล แล้วทีนี้จะมีสิทธิ์เข้า CPRID ไหมคะ :'( :'(
Title: Re: เรื่องCPRID ภูมิลำเนา
Post by: Baros™ 『バーロス』 on November 02, 2017, 10:40:48 am
รบกวนติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ