Docchula Community

โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ

Tu

ในระเบียบการรับสมัครความถนัดทางภาษาอังกฤษ บอกว่า ก่อนเข้าศึกษา ต้องทำสัญญาว่าหลังจบ จะต้องไปใช้ทุน 3 ปี
ถ้าหากจบแล้วไปต่อเฉพาะขาดแคลนหรือที่เฉพาะทางที่เปิดรับสมัครหลังจบ 6 ปีเลย ได้ไหมครับ