Docchula Community

!!!ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมเสวนากับท่านนายกฯ!!! 10 ก.ย. 53 12.00-16.00 น.

Offline 125 66

  • *****
  • 3244
  • 64
!!!ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมเสวนากับท่านนายกฯ!!!

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุนท่านร่วมเสวนา "นิสิตนักศึกษา พบนายกรัฐมนตรี"
เพื่อการแสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์แก้ปัญหากับผู้บริหารระดับสูง ของประเทศ ทั้งนายกฯอภิสิทธิ์ และดร.ปณิธาน

ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 53 12.00-16.00 น. ห้อง 107 อาคาร 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

สนใจ!!! ส่งชื่อ-เบอร์โทร.-คณะ-เหตุผลที่อยากเข้าร่วม ที่ npaoin@gmail.com
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 53 เท่านั้น!!!!
(สอบถามที่ 0818505002)

(ที่นั่งมีจำกัดนะจ๊ะ)