Docchula Community

เปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้...เปิดโอกาสสำหรับตัวคุณกับโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 19

set

เปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้...เปิดโอกาสสำหรับตัวคุณ กับ

โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 19

...หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเปิดโอกาสการเรียนรู้ในเรื่องการลงทุน

วันนี้อีกหนึ่งโอกาสดีๆมาถึงคุณแล้ว!!

โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 19 (New   Investors  Program : NIP 19)

เปิดอบรมช่วงปิดเทอม ในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2554

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

น้องๆ นิสิต,นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นปีที่ 2 – 4  ไม่จำกัดคณะและสาขา อายุไม่เกิน 25 ปี

สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่

วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2554

ทาง www.thaiinvestors.com