Docchula Community

เป็นโรคนี้เรียนหมอได้ไหมครับ?

pattarapon

พี่ครับ ผมอยากเป็นทันตแพทย์ มันเป็นความฝันของผมตั้งแต่วัยเด็กแล้วครับ แต่ผมเป็น port wine stain ที่หน้า แล้วมันอยู่ในตาก็มีครับ ทำให้ตาของผมเหมือนคนตาแดง ผมต้องตรวจตาทุกๆ 1 ปี เพื่อเช็คว่าตาจะเป็นต้อหินหรือไม่ ในกรณีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็น โรคที่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนไหมครับ