Docchula Community

แจ้งเรื่องการโอนเงินค่าโครงการของเพื่อนๆที่จะไปexchange

  • แกะน้อย
  • 0
เพื่อนๆทุกคนที่จะไปexchangeต้องโอนเงินค่าโครงการจำนวน 10,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี IFMSA-SCOPE-CHULA
เลขที่บัญชี 045-492803-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ แล้วเก็บหลักฐานการโอน+สำเนามาส่งที่เรา(จะ)วันที่สอบศรว.12มีนาคมนะคะ
« Last Edit: February 15, 2011, 07:41:28 pm by jasmine1424 »